Hvad er Fagligt Colombia Fokus?

 

Vi er et netværk i den danske fagbevægelse, der kæmper for colombianske arbejderes ret til liv og rimelige arbejdsvilkår. Fagligt Colombia Fokus blev stiftet i december 2009.

Læs mere om baggrunden for at netværket i artiklen: 3F sætter fokus på menneskerettigheder i Colombia  på Fagbladet.dk

Fagligt Colombia Fokus:

- støtter faglige og sociale organisationer i Colombia i deres kamp for menneskerettigheder, især faglige rettigheder, demokrati og social retfærdighed.

- kræver at Colombia efterlever ILO’s grundlæggende principper og ratificerede konventioner og FN’s og Den Interamerikanske Menneskerettighedskommissions anbefalinger om overholdelse af  menneskerettigheder.

- skaber opmærksomhed om de systematiske mord og overgreb på fagligt aktive og andre græsrødder som colombianske myndigheder og paramilitære grupper står bag.

- arbejder for at de ansvarlige bliver stillet til regnskab for deres forbrydelser

- bakker op om en fredelig og forhandlet løsning på borgerkrigen og gå imod enhver form for udenlandsk militær intervention og militær bistand.

Trusler kan ikke standse kampen for retfærdighed

Yessika Hoyos har været med til at danne organisationen “Sønner og døtre mod straffrihed”.  Hendes egen far, Jorge Dario fra minearbejdernes fagforening, blev skudt ned foran sit hjem efter ordre fra Colombias politi.

Trusler, chikane og anonyme telefonopkald tvang siden Yessika og hendes familie til at flytte fem gange på mindre end to år.

 Yessika deltog i december 2009 i den konference i København, hvor danske fagforeningsfolk besluttede at danne netværket Fagligt Colombia Fokus.